« 1Sam 31:5 1 Księga Samuela 31:6 1Sam 31:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Umarł tedy Saul i trzéj synowie jego i giermek jego i wszyscy mężowie jego w on dzień pospołu.
2.GDAŃSKA.1881Umarł tedy Saul, i trzej synowie jego, i wyrostek jego, co za nim broń nosił, i wszyscy mężowie jego dnia onego wespół.
3.GDAŃSKA.2017Tego dnia umarli więc razem Saul, jego trzej synowie, jego giermek oraz wszyscy jego ludzie.
4.CYLKOWI tak zginął Saul, i trzej jego synowie, i giermek jego, i wszyscy też ludzie jego tegoż samego dnia razem.
5.KRUSZYŃSKII tak zginęli w tym dniu razem Saul i trzej jego synowie, giermek jego, zarówno jak wszyscy jego ludzie.
6.TYSIĄCL.WYD5Umarli więc razem tego dnia Saul i trzej jego synowie, i giermek, <i wszyscy jego towarzysze>.
7.BRYTYJKATak poległ w tym dniu Saul i jego trzej synowie oraz jego giermek i wszyscy jego wojownicy z nim.
8.POZNAŃSKATak zginęli razem jednego dnia Saul, jego trzej synowie, jego giermek i wszyscy jego ludzie.
9.WARSZ.PRASKAW ten sposób tego samego dnia zginęli: Saul, jego trzej synowie, jego giermek i wszyscy jego ludzie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak zginęli tego samego dnia, razem Saul oraz trzej jego synowie, jego giermek i wszyscy jego ludzie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTego zatem dnia i w ten sposób poległ Saul, jego trzej synowie, giermek i wszyscy jego wojownicy.