« 1Sam 31:6 1 Księga Samuela 31:7 1Sam 31:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A widząc mężowie Izraelscy, którzy mieszkali za doliną i za Jordanem, że uciekli mężowie Izraelscy, a iż umarł Saul i synowie jego, odbiegli miast swoich i uciekli: i przyszli Philistynowie i mieszkali tam.
2.GDAŃSKA.1881Co gdy ujrzeli mężowie Izraelscy, którzy za doliną, i za Jordanem mieszkali, iż uciekali mężowie Izraelscy, a iż umarł Saul, i synowie jego, odbieżawszy miast, pouciekali też, a przyszedłszy Filistynowie mieszkali w nich.
3.GDAŃSKA.2017A gdy Izraelici, którzy mieszkali po tamtej stronie doliny i którzy mieszkali za Jordanem, zobaczyli, że Izraelici uciekali i że Saul i jego synowie umarli, opuścili miasta i uciekli. Przyszli więc Filistyni i mieszkali w nich.
4.CYLKOWWidząc tedy mężowie Izraela, zamieszkali po drugiej stronie równiny i po drugiej stronie Jordanu, że pierzchnęli mężowie Izraela, i że zginęli Saul i synowie jego, opuścili miasta swoje i rozpierzchli się. I przybyli Filistyni i osiedlili się w nich.
5.KRUSZYŃSKIWidząc tedy mężowie Izraela mieszkający po drugiej stronie równiny i po drugiej stronie Jordanu, że mężowie izraelscy uciekli i że Saul i jego synowie zginęli, opuścili miasta i uciekli. Przybyli tedy Filistyni i osiedlili się w nich.
6.TYSIĄCL.WYD5A gdy Izraelici zamieszkujący tak drugą stronę równiny, jak i Zajordanie, zobaczyli, że wojsko [izraelskie] uciekło i że polegli Saul i jego synowie, opuścili swoje miasta i pouciekali. Przyszli więc Filistyni i zamieszkali w nich.
7.BRYTYJKAGdy zaś mężowie izraelscy mieszkający z drugiej strony równiny i za Jordanem, dowiedzieli się, że wojownicy izraelscy pierzchnęli i że poległ Saul i jego synowie, porzucili osiedla i uciekli. Wtedy przyszli Filistyńczycy i zamieszkali w nich.
8.POZNAŃSKAIzraelici zamieszkujący po tej stronie doliny [jak i ci], którzy osiedlili się po [drugiej] stronie Jordanu, widząc, że Izraelici uciekli, a Saul i jego synowie polegli, porzucili swe miasta i uciekli. Przyszli Filistyni i zamieszkali w nich.
9.WARSZ.PRASKAMieszkańcy Izraela, którzy znajdowali się po tej samej stronie równiny, oraz ci wszyscy, którzy mieszkali wzdłuż Jordanu, widząc, że synowie Izraela ratują się ucieczką, a Saul i jego synowie nie żyją, zaczęli opuszczać swoje miasta, szukając ratunku także w ucieczce. Tymczasem Filistyni przyszli i zajęli kraj.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś mężowie Israela, co zamieszkali po drugiej stronie równiny, widząc, że mężowie Israela uciekli oraz zginął Saul oraz jego synowie – opuścili swe miasta i się rozpierzchli. Zatem przybyli Pelisztini i się w nich osiedlili.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy Izraelici mieszkający po drugiej stronie doliny oraz za Jordanem dowiedzieli się, że Izraelici uciekli i że Saul wraz ze swoimi synami poległ, porzucili miasta i również uciekli. Filistyni zaś wkroczyli i zatrzymali się w nich.