« Mat 13:12 Ewangelia Mateusza 13:13 Mat 13:14 » 

1.WUJEK.1923Dlatego im w podobieństwach mówię, iż widząc nie widzą i słysząc nie słyszą, ani rozumieją.
2.RAKOW.NTDla tego w przypowieściach im mówię, iż patrząc nie patrzą, i słysząc nie słyszą, ani rozumieją.
3.GDAŃSKA.1881Dlategoć im w podobieństwach mówię, iż widząc nie widzą, i słysząc nie słyszą, ani rozumieją.
4.GDAŃSKA.2017Dlatego mówię do nich w przypowieściach, bo patrzą, a nie widzą, i słuchają, a nie słyszą ani nie rozumieją.
5.SOŁOWEYCZYK.MATDlatego im przez podobieństwo mówię: iż widząc nie widzą, i słysząc nie słyszą a nie rozumieją.
6.SZCZEPAŃSKIDlatego więc mówię do nich w przypowieściach, że, patrząc, nie widzą, a słuchając, nie słyszą, ani rozumieją.
7.GRZYM1936Dlatego im mówię w przypowieściach, iż widząc, nie widzą, i słysząc, nie słyszą ani rozumieją.
8.TYSIĄCL.WYD5Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją.
9.BRYTYJKADlatego w podobieństwach do nich mówię, bo, patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją.
10.POZNAŃSKADlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą, a słuchając nie słyszą ani nie rozumieją.
11.WARSZ.PRASKATo właśnie dlatego mówię do nich w przypowieściach: patrzą bowiem, a nie widzą, i słuchają, a nie słyszą i nie rozumieją.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego im w podobieństwach mówię, że patrząc nie widzą, i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją.