« Mat 13:21 Ewangelia Mateusza 13:22 Mat 13:23 » 

1.WUJEK.1923A który jest między ciernie wsiany, ten jest, który słucha słowa, a pieczołowanie świata tego i oszukanie bogactw zadusza słowo, i stawa się bez pożytku.
2.RAKOW.NTA on między ciernia wsiany, ten jest on który słyszy mowę, a pieczołowanie wieku tego, i omamienie bogactw zadusza onę mowę i bez owocną sstawa się.
3.GDAŃSKA.1881A między ciernie posiany, ten jest, który słucha słowa; ale pieczołowanie świata tego i omamienie bogactw zadusza słowo, i staje się bez pożytku.
4.GDAŃSKA.2017A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troski tego świata i ułuda bogactwa zagłuszają słowo i staje się on bezowocny.
5.SOŁOWEYCZYK.MATA między ciernie wsiany, jest ten, który słucha słowa, ale pieczołowanie świata tego, i omamienie bogactw zadusza słowo, i stawa się niepożyteczne.
6.SZCZEPAŃSKIDalej, kto jest siewem wśród ostów, ten słowa słucha, ale troski tego świata i ponęty bogactw przyduszają słowo, tak iż plonu nie przynosi.
7.GRZYM1936Ten zaś, kto przyjmuje słowo wśród cierni, słucha wprawdzie słowa, ale troski doczesne i ułuda bogactw zagłusza je i nie przynosi owocu.
8.TYSIĄCL.WYD5Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.
9.BRYTYJKAA posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje.
10.POZNAŃSKAA posiany między ostami to ten, co słucha słów, ale troska tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo. I nie wydaje owocu.
11.WARSZ.PRASKAZiarno zasiane między ciernie to człowiek, który słucha nauki, ale troski tego świata i zwodnicze bogactwa zdusiły słowo tak, że nie może wydać owocu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A zasiany między cierniami jest ten, który słucha słowa, ale troska tego życia i oszustwo bogactwa dusi słowo, i staje się bezowocny.