« Mat 15:6 Ewangelia Mateusza 15:7 Mat 15:8 » 

1.WUJEK.1923Obłudnicy, dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc:
2.RAKOW.NTObłudnicy! dobrze Prorokował o was Ezaiasz, mówiąc:
3.GDAŃSKA.1881Obłudnicy! dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz:
5.SOŁOWEYCZYK.MATObłudnicy, dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc:
6.SZCZEPAŃSKIObłudnicy! Dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc:
7.GRZYM1936Obłudnicy, dobrze o was prorokował Izajasz, kiedy mówił:
8.TYSIĄCL.WYD5Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz:
9.BRYTYJKAObłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach:
10.POZNAŃSKAObłudnicy! Słusznie powiedział o was prorok Izajasz:
11.WARSZ.PRASKAObłudnicy, Izajasz słusznie o was prorokował mówiąc:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Obłudnicy, dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc: