« Mat 16:24 Ewangelia Mateusza 16:25 Mat 16:26 » 

1.WUJEK.1923Bo ktoby chciał zachować duszę swoje, straci ją, a ktoby stracił duszę swoje dla mnie, najdzie ją.
2.RAKOW.NTBo kto by chciał duszę swą zachować, straci ją; a kto by stracił duszę swą dla mnie, najdzie ją.
3.GDAŃSKA.1881Bo kto by chciał duszę swoję zachować, straci ją; a kto by stracił duszę swoję dla mnie, znajdzie ją.
4.GDAŃSKA.2017Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je.
5.SOŁOWEYCZYK.MATBo ktoby chciał zachować duszę swoję, straci ją: ktoby stracił duszę swoję dla mnie, znajdzie ją.
6.SZCZEPAŃSKIKto bowiem chciałby duszę swą ocalić, straci ją; a ktoby stracił duszę swą dla Mnie, odnajdzie ją.
7.GRZYM1936Bo kto by chciał zachować życie swoje, straci je, a kto oddał życie swoje dla mnie, zachowa je.
8.TYSIĄCL.WYD5Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
9.BRYTYJKABo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je.
10.POZNAŃSKAKto chciałby zachować swoje życie, straci je. A kto straciłby swoje życie dla Mnie, odzyska je.
11.WARSZ.PRASKAKto bowiem pragnie ocalić swe życie, straci je; a ten, kto straci swe życie ze względu na Mnie, znajdzie je.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo kto by chciał swoją duszę wybawić, zatraci ją; a kto by zatracił swoją duszę dla mnie, odkryje ją.