« Mat 21:41 Ewangelia Mateusza 21:42 Mat 21:43 » 

1.WUJEK.1923Rzekł im Jezus: Nie czytaliście nigdy w Pismach: Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgła: od Pana się to stało i dziwno jest w oczach naszych?
2.RAKOW.NTMówi im Jezus: Nigdyście nie czytali w piśmiech: Kamień który odrzucili budujący, ten się sstał głową węgłową; od Pana się sstała ta sprawa, i dziwna jest w oczach naszych?
3.GDAŃSKA.1881Rzekł im Jezus: Nie czytaliścież nigdy w Pismach: Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną: od Panać się to stało, i dziwne jest w oczach naszych?
4.GDAŃSKA.2017Powiedział im Jezus: Czy nigdy nie czytaliście w Pismach: Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym; Pan to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach?
5.SOŁOWEYCZYK.MATRzekł im Jezus: nie czytaliście nigdy w piśmiech: Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną. Od Panać się to stało, i dziwno jest w oczach naszych.
6.SZCZEPAŃSKIJezus im rzecze: Czyż nigdy nie czytaliście w Piśmie: »Głaz odrzucony przez budowniczych, on to kamieniem został węgielnym. Przez Pana rzecz ta się stała, a w oczach naszych jest dziwem«.
7.GRZYM1936Rzecze im Jezus: Nie czytaliście nigdy w Piśmie: Kamień, który odrzucili budujący, kamieniem stał się węgielnym? Od Pana się to stało i dlatego dziwne jest oczom naszym.
8.TYSIĄCL.WYD5Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach.
9.BRYTYJKARzecze im Jezus: Czy nie czytaliście nigdy w Pismach: Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym; Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych?
10.POZNAŃSKAJezus im mówi? - Czyście nigdy nie czytali w Pismach: "Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący dom, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił, a nas to zdumiewa".
11.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział Jezus: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Kamień odrzucony przez budujących to ten, który się stał kamieniem węgielnym. I to jest dzieło Pana, i ono jest godne podziwu w oczach naszych.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi im Jezus: Czy nie czytaliście nigdy w Pismach: Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się podstawą filaru; od Pana to się stało, więc godne jest podziwu w naszych oczach?