« Mat 22:30 Ewangelia Mateusza 22:31 Mat 22:32 » 

1.WUJEK.1923A o powstaniu umarłych nie czytaliście, co powiedziano jest od Boga mówiącego wam:
2.RAKOW.NTA o powstaniu umarłych nie czytaliście, co powiedziano było wam od Boga mówiącego:
3.GDAŃSKA.1881A o powstaniu umarłych nie czytaliście, co wam powiedziano od Boga mówiącego:
4.GDAŃSKA.2017A co do zmartwychwstania umarłych, czy nie czytaliście, co wam zostało powiedziane przez Boga:
5.SOŁOWEYCZYK.MATA o powstaniu umarłych nie czytaliście, co wam powiedziano jest od Boga mówiącego:
6.SZCZEPAŃSKICo się zaś tyczy zmartwychwstania, czyż nie czytaliście, co oświadczył Bóg, gdy wam powiedział:
7.GRZYM1936A o zmartwychwstaniu nie czytaliście, co Bóg wam powiedział?
8.TYSIĄCL.WYD5A co do zmartwychwstania umarłych, to nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach:
9.BRYTYJKAA co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach:
10.POZNAŃSKANie czytaliście, co Bóg powiedział o zmartwychwstaniu?
11.WARSZ.PRASKAA o zmartwychwstaniu umarłych czyż nie czytaliście proroctwa, w którym Bóg tak oto mówi:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A o wzniesieniu martwych czy nie czytaliście, co wam powiedziano od Boga mówiącego: