« Mat 22:37 Ewangelia Mateusza 22:38 Mat 22:39 » 

1.WUJEK.1923Toć jest największe i pierwsze przykazanie.
2.RAKOW.NTTo jest pierwsze i wielkie roskazanie.
3.GDAŃSKA.1881To jest pierwsze i największe przykazanie.
4.GDAŃSKA.2017To jest pierwsze i największe przykazanie.
5.SOŁOWEYCZYK.MATToć jest największe i pierwsze przykazanie.
6.SZCZEPAŃSKITo jest największe i pierwsze przykazanie.
7.GRZYM1936To jest największe i najpierwsze przykazanie;
8.TYSIĄCL.WYD5To jest największe i pierwsze przykazanie.
9.BRYTYJKATo jest największe i pierwsze przykazanie.
10.POZNAŃSKATo jest największe i pierwsze przykazanie.
11.WARSZ.PRASKAOto największy i pierwszy nakaz.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.to jest pierwsze oraz doniosłe przykazanie.