« Mat 23:21 Ewangelia Mateusza 23:22 Mat 23:23 » 

1.WUJEK.1923I kto przysięga na niebo, przysięga na stolicę Bożą i na tego, który na niéj siedzi.
2.RAKOW.NTI ktoby przysiągł na Niebo, przysięga na stolicę Bożą, i na onego który siedzi na niej.
3.GDAŃSKA.1881I kto przysięga na niebo, przysięga na stolicę Bożą, i na tego, który siedzi na niej.
4.GDAŃSKA.2017I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boga i na tego, który na nim zasiada.
5.SOŁOWEYCZYK.MATI kto przysięga na Niebo, przysięga na stolicę Bożą, i na tego, który na niej siedzi.
6.SZCZEPAŃSKIa kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim siedzi.
7.GRZYM1936kto przysięga na niebo, na tron Boży, przysięga i na władcę jego.
8.TYSIĄCL.WYD5A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada.
9.BRYTYJKAI kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada.
10.POZNAŃSKAA kto przysięga na niebo, przysięga na Tron Boży i na Tego, który na nim zasiada.
11.WARSZ.PRASKAPrzysięgać na niebo to znaczy przysięgać na tron Boży i na Tego, który na owym tronie zasiada.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a kto przysięga na Niebo, przysięga na tron Boga oraz na Tego, który na nim siedzi.