« Mat 24:2 Ewangelia Mateusza 24:3 Mat 24:4 » 

1.WUJEK.1923A gdy on siedział na górze oliwnéj, przystąpili do niego osobno uczniowie, mówiąc: Powiedz nam, kiedy to będzie? a co za znak przyjścia twego i dokonania świata?
2.RAKOW.NTA gdy on siedział na górze oliwnej, przystąpili do niego uczniowie z osobna mówiąc: Powiedz nam kiedy te rzeczy będą? i co za znamię onego twego przyszcia i dokonania wieku?
3.GDAŃSKA.1881A gdy siedział na górze oliwnej, przystąpili do niego uczniowie osobno, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie, i co za znak przyjścia twego i dokonania świata?
4.GDAŃSKA.2017A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?
5.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy on siedział na górze oliwnej, przystąpili ku niemu osobno uczniowie, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie, a co za znak przyjścia twego, i dokonania świata?
6.SZCZEPAŃSKIA gdy siedział na górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie, i na osobności pytali: Powiedz nam, kiedy to nastąpi, i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?
7.GRZYM1936I znowu potem, kiedy on siedział na górze Oliwnej zapytali go uczniowie na osobności: Powiedz nam, kiedy to będzie? Jaki będzie znak przyjścia twego i dokonania świata?
8.TYSIĄCL.WYD5A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?
9.BRYTYJKAA gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?
10.POZNAŃSKAA kiedy usiadł na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie na osobności prosząc: - Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca (tego) czasu?
11.WARSZ.PRASKAA kiedy usiadł na Górze Oliwnej, przyszli uczniowie i pytali Go na osobności: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia oraz końca świata?
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy siedział na górze oliwek, na osobności podeszli do niego uczniowie, mówiąc: Powiedz nam, kiedy to się stanie oraz co będzie znakiem twojego przyjścia i zakończenia epoki?