« Mat 24:39 Ewangelia Mateusza 24:40 Mat 24:41 » 

1.WUJEK.1923Tedy będą dwaj na roléj: jeden będzie wzięt, a drugi zostawion.
2.RAKOW.NTTedy będą dwa na roli; jeden bywa wzięty, a drugi zostawiony.
3.GDAŃSKA.1881Tedy będą dwaj na roli; jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony;
4.GDAŃSKA.2017Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
5.SOŁOWEYCZYK.MATTedy będą dwa na roli: jeden będzie wzięty, a drugi zostawion.
6.SZCZEPAŃSKIWtedy dwaj będą na roli: jednego wezmą, a drugiego zostawią.
7.GRZYM1936Będzie dwóch na polu: jednego wezmą, drugiego zostawią.
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.
9.BRYTYJKAWtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
10.POZNAŃSKAWtedy dwóch będzie na polu: jednego zabiorą, a drugiego zostawią.
11.WARSZ.PRASKAWtedy gdy dwóch będzie w polu, to jeden zostanie zabrany, a drugi ocaleje;
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy dwaj będą na roli, jeden jest zabierany, a drugi pozostawiany;