« Mat 24:40 Ewangelia Mateusza 24:41 Mat 24:42 » 

1.WUJEK.1923Dwie mielące we młynie: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
2.RAKOW.NTDwie mielące we młynie, jedna bywa wzięta, a druga zostawiona.
3.GDAŃSKA.1881Dwie będą mleć we młynie; jedna będzie wzięta, a druga zostawiona;
4.GDAŃSKA.2017Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
5.SOŁOWEYCZYK.MATDwie mielące we młynie: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
6.SZCZEPAŃSKIDwie będą mełły w młynie: jedną wezmą, a drugą zostawią.
7.GRZYM1936Będzie dwie mleć w młynie: jedną wezmą, a drugą zostawią.
8.TYSIĄCL.WYD5Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
9.BRYTYJKADwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
10.POZNAŃSKADwie będą mleć na żarnach: jedną zabiorą, a drugą zostawią.
11.WARSZ.PRASKAgdy dwie kobiety będą obracały żarna, jedną wezmą, a druga zostanie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.dwie mielące na młynie, jedna jest zabierana, a druga pozostawiana.