« Mat 24:46 Ewangelia Mateusza 24:47 Mat 24:48 » 

1.WUJEK.1923Zaprawdę powiadam wam, że go postanowi nad wszystkiemi dobry swemi.
2.RAKOW.NTAmen mówię wam: Że nad wszytkimi majętnościami swymi postawi go.
3.GDAŃSKA.1881Zaprawdę powiadam wam, że go nad wszystkiemi dobrami swemi postanowi.
4.GDAŃSKA.2017Zaprawdę powiadam wam, że ustanowi go nad wszystkimi swymi dobrami.
5.SOŁOWEYCZYK.MATZaprawdę powiadam wam, że go postanowi nad wszystkiemi dobry swemi.
6.SZCZEPAŃSKIZaprawdę, powiadam wam: postanowi go nad całą majętnością swoją.
7.GRZYM1936Powiadam wam: nad całem swojem mieniem postanowi go.
8.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.
9.BRYTYJKAZaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.
10.POZNAŃSKAZaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim majątkiem.
11.WARSZ.PRASKAZaprawdę mówię wam: uczyni go zarządcą wszystkich swoich majętności.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad wszystkimi swoimi majętnościami.