« Mat 26:22 Ewangelia Mateusza 26:23 Mat 26:24 » 

1.WUJEK.1923A on odpowiadając, rzekł: Który macza zemną rękę w misie, ten mię wyda.
2.RAKOW.NTA on odpowiedziawszy rzekł: Który omoczył w przystawce ze mną rękę, ten mię wyda.
3.GDAŃSKA.1881A on odpowiadając, rzekł: Który macza ze mną rękę w misie, ten mię wyda.
4.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział: Ten, który macza ze mną rękę w misie, on mnie wyda.
5.SOŁOWEYCZYK.MATA on odpowiadając rzekł: Który macza ze mną rękę w misie, ten mię wyda.
6.SZCZEPAŃSKIAle On odpowiadając rzekł: Kto umoczył ze Mną rękę w misie, ten Mnie zdradzi.
7.GRZYM1936A Jezus im odrzekł: Który razem ze mną rękę macza w misie, ten imię zdradzi.
8.TYSIĄCL.WYD5On zaś odpowiedział: Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda.
9.BRYTYJKAA On, odpowiadając, rzekł: Kto ze mną umaczał rękę w misie, ten mnie wyda.
10.POZNAŃSKAOn zaś odpowiedział: - Ten Mnie wyda, który umoczył razem ze Mną rękę w misie.
11.WARSZ.PRASKAI odpowiedział: Ten, który macza ze Mną rękę w misie, ten Mnie zdradzi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A on odpowiadając, rzekł: Ten, który ze mną zanurza rękę w misie, ten mnie wyda.