« Mat 26:29 Ewangelia Mateusza 26:30 Mat 26:31 » 

1.WUJEK.1923I hymn odprawiwszy, wyszli na górę Oliwną.
2.RAKOW.NTA zaśpiewawszy, wyszli na górę Oliwną.
3.GDAŃSKA.1881I zaśpiewawszy pieśń, wyszli na górę oliwną.
4.GDAŃSKA.2017A gdy zaśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej.
5.SOŁOWEYCZYK.MATI hymn odprawiwszy, wyszli na górę oliwną,
6.SZCZEPAŃSKIA po odmówieniu hymnu i wyszli ku górze Oliwnej.
7.GRZYM1936Po odśpiewaniu hymnu wyszli wszyscy na górę Oliwną,
8.TYSIĄCL.WYD5Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.
9.BRYTYJKAA gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej.
10.POZNAŃSKAKiedy odmówili hymn, wyszli na Górę Oliwną.
11.WARSZ.PRASKAI odśpiewawszy psalmy, udali się na Górę Oliwną.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zaśpiewali hymn oraz wyszli na górę oliwek.