« Mat 26:52 Ewangelia Mateusza 26:53 Mat 26:54 » 

1.WUJEK.1923Czyli mniemasz, abym nie mógł prosić Ojca mego, a stawiłby mi teraz więcéj niż dwanaście hufców Aniołów?
2.RAKOW.NTAbo mniemasz abym nie mógł teraz prosić Ojca mego, a wystawiłby mi więcej niż dwanaście wojsk Aniołów?
3.GDAŃSKA.1881Azaż mniemasz, że bym nie mógł teraz prosić Ojca mego, a stawiłby mi więcej niż dwanaście wojsk Aniołów?
4.GDAŃSKA.2017Czy sądzisz, że nie mógłbym teraz prosić mego Ojca, a wystawiłby mi więcej niż dwanaście legionów aniołów?
5.SOŁOWEYCZYK.MATCzyli mniemasz, abym nie mógł prosić Ojca mego: a stawiłby mi teraz więcej niż dwanaście ciem Aniołów.
6.SZCZEPAŃSKICzy sądzisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a natychmiast wystawiłby Mi więcej, niż dwanaście hufców anielskich?
7.GRZYM1936Jak myślisz, czyż nie mógłbym prosić Ojca mego, a dałby mi zaraz więcej, niż dwanaście pułków anielskich?
8.TYSIĄCL.WYD5Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów?
9.BRYTYJKACzy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż dwanaście legionów aniołów?
10.POZNAŃSKACzy myślisz, że nie mógłbym wezwać na pomoc mego Ojca, a dałby Mi zaraz więcej niż dwanaście legionów anielskich?
11.WARSZ.PRASKACzy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca, a On przysłałby Mi zaraz na pomoc więcej niż dwanaście legionów aniołów?
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż sądzisz, że nie mógłbym teraz prosić mojego Ojca, a wystawiłby mi więcej niż dwanaście legionów aniołów?