« Mat 27:9 Ewangelia Mateusza 27:10 Mat 27:11 » 

1.WUJEK.1923I dali je na rolą garncarzową, jako mi postanowił Pan.
2.RAKOW.NTI dali je na rolą garnczarzowę, jako mi rozrządził Pan.
3.GDAŃSKA.1881I dali je za rolę garncarzową, jako mi postanowił Pan.
4.GDAŃSKA.2017I dali je za pole garncarza, jak mi nakazał Pan.
5.SOŁOWEYCZYK.MATI dali je na rolę garncarzową, jako mi postanowił Pan.
6.SZCZEPAŃSKIi dali je za rolę garncarza«, jak mi Pan zalecił.
7.GRZYM1936i kupili za nie ziemię od garncarza, jako postanowił ze mną Pan.
8.TYSIĄCL.WYD5I dali je za Pole Garncarza, jak mi rozkazał Pan.
9.BRYTYJKAI dali je za pole garncarza, jak mi nakazał Pan.
10.POZNAŃSKAI dali je za Pole Garncarza, jak mi Pan rozkazał".
11.WARSZ.PRASKAI dali je za pole garncarza, tak jak mi rozkazał Pan.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i dali je na pole garncarza, jak mi postanowił Pan.