« Mat 27:49 Ewangelia Mateusza 27:50 Mat 27:51 » 

1.WUJEK.1923A Jezus zawoławszy po wtóre wielkim głosem, wypuścił ducha.
2.RAKOW.NTA Jezus zasię krzyknąwszy głosem wielkim, wypuścił ducha.
3.GDAŃSKA.1881Ale Jezus zawoławszy po wtóre głosem wielkim, oddał ducha.
4.GDAŃSKA.2017Jezus zaś zawołał ponownie donośnym głosem i oddał ducha.
5.SOŁOWEYCZYK.MATA Jezus zawoławszy powtóre wielkim głosem, wypuścił ducha.
6.SZCZEPAŃSKIA Jezus, wołając ponownie silnym głosem, wyzionął ducha.
7.GRZYM1936A Jezus po raz wtóry wielkim głosem zawołał i oddał ducha.
8.TYSIĄCL.WYD5A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
9.BRYTYJKAAle Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
10.POZNAŃSKAA Jezus wydał znowu głośny okrzyk i wyzionął ducha.
11.WARSZ.PRASKAJezus zaś, zawoławszy ponownie donośnym głosem, oddał ducha.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Jezus, znowu zawołał wielkim głosem i oddał ducha.