« Mat 27:51 Ewangelia Mateusza 27:52 Mat 27:53 » 

1.WUJEK.1923I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy byli posnęli, powstało.
2.RAKOW.NTI groby się otworzyły; i wiele ciał świętych którzy byli zasnęli, wzbudzonych jest:
3.GDAŃSKA.1881I groby się otwierały, a wiele ciał świętych, którzy byli zasnęli, powstało:
4.GDAŃSKA.2017Grobowce się otworzyły, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstało.
5.SOŁOWEYCZYK.MATI groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy byli posnęli, powstało.
6.SZCZEPAŃSKIGroby także się otwarły, a wiele ciał świętych, którzy przedtem posnęli, zmartwychwstało.
7.GRZYM1936groby się otwarły, a wiele ciał świętych, którzy pomarli, powstało,
8.TYSIĄCL.WYD5Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało.
9.BRYTYJKAi groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych;
10.POZNAŃSKAI pootwierały się grobowce, i ciała wielu świętych spoczywających w grobach zmartwychwstały.
11.WARSZ.PRASKAGrobowce pootwierały się i wiele ciał świętych, którzy już pomarli, odzyskało życie;
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także zostały otwarte grobowce, i zostało wzbudzonych wiele ciał tych świętych, którzy zasnęli,