« Mat 27:65 Ewangelia Mateusza 27:66 Mat 28:1 » 

1.WUJEK.1923A oni szedłszy, obwarowali grób, zapieczętowawszy kamień z strażą.
2.RAKOW.NTA oni szedszy, obwarowali grób, zapieczętowawszy kamień, z strażą.
3.GDAŃSKA.1881A oni poszedłszy, osadzili grób strażą, zapieczętowawszy kamień.
4.GDAŃSKA.2017Poszli więc i zabezpieczyli grobowiec, pieczętując kamień i stawiając straż.
5.SOŁOWEYCZYK.MATA oni szedłszy, obwarowali grób zapieczętowawszy kamień, i straż przystawiwszy.
6.SZCZEPAŃSKIOni zaś odeszli, a opieczętowawszy kamień, obstawili grób strażą.
7.GRZYM1936Poszli więc zabezpieczyć grób na wszelki wypadek: opieczętowali go i postawili straże.
8.TYSIĄCL.WYD5Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż.
9.BRYTYJKAPoszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż.
10.POZNAŃSKAOni zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i ustawiając straż.
11.WARSZ.PRASKAPoszli tedy, opieczętowali kamień, postawili straż.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc oni poszli, zabezpieczyli sobie grób za pomocą straży i zapieczętowali kamień.