« Mat 27:8 Ewangelia Mateusza 27:9 Mat 27:10 » 

1.WUJEK.1923Tedy sie wypełniło, co jest powiedziano przez Jeremiasza proroka, mówiącego: I wzięli trzydzieści śrebrnych, zapłatę oszacowanego, którego oszacowali z synów Izraelskich:
2.RAKOW.NTTedy się wypełniło co było powiedziano przez Jeremiasza Proroka mówiącego: I wzięli trzydzieści srebrników, szacunk oszacowanego, którego oszacowano od synów Izraelskich.
3.GDAŃSKA.1881Tedy się wypełniło, co powiedziano przez Jeremijasza proroka, mówiącego: I wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę oszacowanego, który był oszacowany od synów Izraelskich;
4.GDAŃSKA.2017Wtedy się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza: I wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za oszacowanego, którego oszacowali synowie Izraela;
5.SOŁOWEYCZYK.MATTedy się wypełniło to co jest powiedziano przez Jeremiasza Proroka mówiącego: I wzięli trzydzieści srebrnych, zapłatę oszacowanego, który był oszacowan od synów Izraelskich.
6.SZCZEPAŃSKIWówczas też spełniła się zapowiedź Jeremiasza proroka, który rzekł: »I wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę Oszacowanego, którego oszacowali synowie Izraela,
7.GRZYM1936Wypełniło się wtedy proroctwo Jeremiasza, który powiedział: Wzięli srebrników trzydzieści, pieniądze za sprzedanego, którym handlowali synowie Izraela
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy wypełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za Tego, którego oszacowali synowie Izraela.
9.BRYTYJKAWtedy się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Jeremiasza w słowach: I wzięli trzydzieści srebrników, cenę wyznaczoną za sprzedanego człowieka, jak go oszacowano w Izraelu.
10.POZNAŃSKAWtedy wypełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: "Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za oszacowanego, którego oszacowali niektórzy synowie Izraela.
11.WARSZ.PRASKAI tak wypełniła się przepowiednia proroka Jeremiasza: Wzięli trzydzieści srebrników jako zapłatę za Oszacowanego, za Oszacowanego przez synów Izraela.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy się wypełniło, co powiedziano przez proroka Jeremiasza, mówiącego: I przejęli trzydzieści sztuk srebra, oszacowanie szanowanego, który był szanowany przez synów Israela;