« Mat 28:19 Ewangelia Mateusza 28:20 Mar 1:1 » 

1.WUJEK.1923Nauczając je chować wszystko, com wam kolwiek przykazał. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
2.RAKOW.NTUcząc je chować wszytkich rzeczy którekolwiekem wam przykazał; a oto, ja z wami jestem po wszytki dni, aż do skończenia wieku, Amen.
3.GDAŃSKA.1881Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.
4.GDAŃSKA.2017Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.
5.SOŁOWEYCZYK.MAT(28:21) Nauczając je chować wszystko, com wam przykazał. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
6.SZCZEPAŃSKInauczając je, by przestrzegały wszystkiego, cokolwiek wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
7.GRZYM1936i nauczając je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami no wszystkie dni aż do końca świata.
8.TYSIĄCL.WYD5Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
9.BRYTYJKAucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
10.POZNAŃSKAUczcie je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do końca (tego) czasu.
11.WARSZ.PRASKAucząc je przy tym zachowywać wszystko to, co wam przykazałem. A Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ucząc ich zachowywać wszystko, tyle właśnie, ile wam poleciłem; a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca epoki. Amen.