« Mat 28:7 Ewangelia Mateusza 28:8 Mat 28:9 » 

1.WUJEK.1923A wyszły prędko z grobu z bojaźnią i z radością wielką, bieżąc, aby opowiedziały uczniom jego.
2.RAKOW.NTA wyszedszy prędko od grobu, z bojaźnią i weselem wielkim bieżały oznajmić uczniom jego. A gdy szły opowiedać uczniom jego,
3.GDAŃSKA.1881Tedy wyszedłszy prędko od grobu z bojaźnią i z radością wielką, bieżały, aby to opowiedziały uczniom jego.
4.GDAŃSKA.2017Odeszły więc szybko od grobu z bojaźnią i z wielką radością i pobiegły przekazać to jego uczniom.
5.SOŁOWEYCZYK.MATA wyszedłszy prędko od grobu z bojaźnią i z radością wielką, bieżały opowiedzieć uczniom jego.
6.SZCZEPAŃSKIA one odeszły szybko od grobu! z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły, aby donieść uczniom Jego.
7.GRZYM1936Co słysząc niewiasty ze strachem ale i z radością wielką oddaliły się od grobu i pobiegły do uczniów.
8.TYSIĄCL.WYD5Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.
9.BRYTYJKAI odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom jego.
10.POZNAŃSKAOne zaś przestraszone spiesznie odeszły od grobowca i z wielką radością pobiegły oznajmić to Jego uczniom.
11.WARSZ.PRASKAOdeszły tedy szybko, przerażone i uradowane bardzo, i biegły, żeby powiadomić uczniów Jego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy szybko odeszły od grobowca i z bojaźnią oraz wielką radością biegły, aby to opowiedzieć jego uczniom.