« Mat 28:8 Ewangelia Mateusza 28:9 Mat 28:10 » 

1.WUJEK.1923A oto Jezus potkał się z niemi mówiąc: Bądźcie pozdrowione. A one przystąpiły i ujęły nogi jego i pokłon mu uczyniły.
2.RAKOW.NTA oto Jezus potkał się z nimi, mówiąc: Bądźcie pozdrowione. A ony przystąpiwszy uchwyciły się jego nóg, i pokłoniły się mu.
3.GDAŃSKA.1881A gdy szły, aby to opowiedziały uczniom jego, oto Jezus spotkał się z niemi, mówiąc: Bądźcie pozdrowione. A one przystąpiwszy, uchwyciły się nóg jego i pokłoniły mu się.
4.GDAŃSKA.2017Kiedy szły przekazać to jego uczniom, nagle Jezus wyszedł im na spotkanie i powiedział: Witajcie! A one podeszły, objęły go za nogi i oddały mu pokłon.
5.SOŁOWEYCZYK.MATA oto Jezus potkał się z niemi, mówiąc: Bądźcie pozdrowione. A oni przystąpiwszy obłapiły nogi jego, i pokłon mu uczyniły.
6.SZCZEPAŃSKIA oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Witajcie! One zaś zbliżyły się, objęły nogi Jego, i hołd Mu złożyły.
7.GRZYM1936A tu na drodze Jezus ich spotyka i mówi: Witajcie! Rzuciły mu się do stóp i cześć mu oddały.
8.TYSIĄCL.WYD5A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie! One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.
9.BRYTYJKAA oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione! One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon.
10.POZNAŃSKAA oto Jezus zastąpił im drogę, mówiąc: - Witajcie! Podeszły do Niego, objęły Go za nogi i złożyły Mu pokłon.
11.WARSZ.PRASKAA oto sam Jezus wyszedł im na spotkanie i powiedział: Witajcie! Wtedy one zbliżyły się, upadły Mu do nóg i złożyły Mu pokłon.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy szły, aby to opowiedzieć jego uczniom, oto Jezus spotkał się z nimi, mówiąc: Bądźcie pozdrowione. A one podeszły, uchwyciły się jego nóg i oddały mu pokłon.