« Mat 3:2 Ewangelia Mateusza 3:3 Mat 3:4 » 

1.WUJEK.1923Bowiem ten jest, który opowiedziany jest przez Izajasza proroka, mówiącego: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieżki jego.
2.RAKOW.NTTen bowiem jest on opowiedziany od Ezaiasza Proroka, mówiącego: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieszki jego.
3.GDAŃSKA.1881Tenci bowiem jest on, o którym powiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieżki jego.
4.GDAŃSKA.2017To bowiem jest ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki.
5.SOŁOWEYCZYK.MATBowiem ten jest, który opowiedziany jest przez Izajasza proroka mówiącego: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską: proste czyńcie scieszki jego.
6.SZCZEPAŃSKIO nim to właśnie u proroka Izajasza powiedziano słowa: »Głos się rozlega w pustkowiu: Drogę gotujcie Panu, prostujcie Mu ścieżyny!«
7.GRZYM1936Ten-ci jest bowiem, którego przepowiedział prorok Izajasz, kiedy mówił: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego.
8.TYSIĄCL.WYD5Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!
9.BRYTYJKAAlbowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego.
10.POZNAŃSKAO nim to właśnie mówił prorok Izajasz: "Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie Mu ścieżki".
11.WARSZ.PRASKATo właśnie do niego odnosiły się słowa Izajasza proroka, mówiącego: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę dla Pana. Prostymi czyńcie Jego ścieżki.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem to jest Ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza, mówiącego: Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, czyńcie proste Jego ścieżki.