« Mat 4:3 Ewangelia Mateusza 4:4 Mat 4:5 » 

1.WUJEK.1923Który odpowiadając, rzekł: Napisano jest: Nie samym chlebem żywie człowiek; ale wszelkiem słowem, które pochodzi z ust Bożych.
2.RAKOW.NTA on odpowiedając rzekł: Napisano jest: Nie w chlebie samym tylko żyć będzie człowiek, ale we wszelkim słowie wychodzącym przez usta Boże.
3.GDAŃSKA.1881A on odpowiadając rzekł: Napisano: Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdem słowem pochodzącem przez usta Boże.
4.GDAŃSKA.2017A on odpowiedział: Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Boga.
5.SOŁOWEYCZYK.MATKtóry odpowiadając rzekł: Napisano jest: Nie samym chlebem żyje człowiek: ale wszelkiem słowem, które pochodzi z ust Bożych.
6.SZCZEPAŃSKIA On odpowiadając rzekł: Napisano: »Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdem słowem, które pochodzi z ust Bożych«.
7.GRZYM1936A Jezus odpowiedział: napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkiem słowem, które z ust Bożych pochodzi.
8.TYSIĄCL.WYD5Lecz On mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
9.BRYTYJKAA On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
10.POZNAŃSKAOn zaś odpowiedział: - Napisano: "Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Boga".
11.WARSZ.PRASKALecz On mu odpowiedział: Napisane jest: Człowiek żyje nie samym chlebem, lecz wszelkim słowem, które pochodzi z ust Boga.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On zaś, odpowiadając, rzekł: Napisane jest: Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem wychodzącym przez usta Boga.