« Mat 5:22 Ewangelia Mateusza 5:23 Mat 5:24 » 

1.WUJEK.1923Jeźli tedy ofiarujesz dar twój do ołtarza, a tam wspomnisz, iż brat twój ma nieco przeciw tobie,
2.RAKOW.NTJeślibyś tedy przyniósł dar twój na ołtarz, a tambyś wspomniał, iż brat twój ma co przeciwko tobie;
3.GDAŃSKA.1881A tak jeźlibyś ofiarował dar twój na ołtarzu, a tam byś wspomniał, iż brat twój ma co przeciwko tobie,
4.GDAŃSKA.2017Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie;
5.SOŁOWEYCZYK.MATJeśli tedy ofiarujesz dar twój do ołtarza, a tam wspomnisz, iż brat twój ma nieco przeciw tobie:
6.SZCZEPAŃSKIJeśli zatem przyniesiesz ofiarę swą do ołtarza, a tam przypomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciwko tobie,
7.GRZYM1936Jeśli więc ty niesiesz ofiarę swoją do ołtarza i tam wspomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciw tobie.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie,
9.BRYTYJKAJeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie,
10.POZNAŃSKAJeżeli więc składasz ofiarę na ołtarzu, a tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie,
11.WARSZ.PRASKAGdy więc będziesz składał dar swój przed ołtarzem i przypomnisz sobie, że brat twój ma jakiś żal do ciebie,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jeślibyś przyniósł twój dar na ołtarz, i tam wspomniał, że twój brat ma coś przeciwko tobie,