« Mat 5:32 Ewangelia Mateusza 5:33 Mat 5:34 » 

1.WUJEK.1923Słyszeliście zasię, iż powiedziano starym: Nie będziesz krzywo przysięgał; ale oddasz Panu przysięgi twoje.
2.RAKOW.NTZasię słyszeliście iż powiedziano starodawnym: Nie będziesz krzywo przysięgał, a oddasz Panu przysięgi twoje.
3.GDAŃSKA.1881Słyszeliście zasię, iż rzeczono starym: Nie będziesz krzywo przysięgał, ale oddasz Panu przysięgi twoje;
4.GDAŃSKA.2017Słyszeliście też, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu swych przysiąg.
5.SOŁOWEYCZYK.MATSłyszeliście zasię, iż powiadziano starym: Nie będziesz krzywo przysięgał: ale oddasz Panu przysięgi twe.
6.SZCZEPAŃSKISłyszeliście również, że powiedziano w Starym Zakonie: »Nie przysięgaj fałszywie«, »ale dochowaj przysiąg twych Panu«.
7.GRZYM1936Również słyszeliście, iż powiedziano starym: Nie krzywoprzysięgaj, ale oddasz Panu przysięgi twoje.
8.TYSIĄCL.WYD5Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi.
9.BRYTYJKASłyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich.
10.POZNAŃSKASłyszeliście także, że powiedziano praojcom: "Nie będziesz fałszywie przysięgał, bądź wierny przysięgom danym Panu".
11.WARSZ.PRASKASłyszeliście również, że powiedziano ojcom: Nie przysięgaj fałszywie. Dotrzymuj względem Pana swoich przyrzeczeń.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słyszeliście znowu, że powiedziano praojcom: Nie będziesz krzywoprzysięgał, ale oddasz Panu twoje przysięgi.