« Mat 6:1 Ewangelia Mateusza 6:2 Mat 6:3 » 

1.WUJEK.1923Gdy tedy czynisz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako obłudnicy czynią w bóżnicach i po ulicach, aby byli czczeni od ludzi; zaprawdę powiadam wam: Wzięli zapłatę swoję.
2.RAKOW.NTGdybyś tedy czynił jałmużnę, nie będziesz trąbił przed sobą, jako obłudnicy czynią w zgromadzeniach i po przecznicach, aby byli sławieni od ludzi; Amen powiedam wam: Już mają zapłatę swoję.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż, gdy czynisz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jako obłudnicy czynią w bóżnicach i na ulicach, aby byli chwaleni od ludzi; zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoję.
4.GDAŃSKA.2017Dlatego, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają swoją nagrodę.
5.SOŁOWEYCZYK.MATGdy tedy czynisz jałmużnę, (nie trąb przed sobą jako obłudnicy czynią w bóżnicach i po ulicach, aby byli ważeni od ludzi: Zaprawdę powiadam wam, iż wzięli zapłatę swoję.
6.SZCZEPAŃSKIA więc: gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak zwykli czynić obłudnicy po bóżnicach i po ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali zapłatę swoją.
7.GRZYM1936Ale ty, kiedy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w bóżnicach i na ulicach, czci szukając u ludzi. Powiadam wam: tacy wzięli zapłatę swoją.
8.TYSIĄCL.WYD5Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.
9.BRYTYJKAGdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.
10.POZNAŃSKAKiedy więc dajesz jałmużnę, nie każ trąbić przed sobą, jak czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: Już odebrali swoją zapłatę.
11.WARSZ.PRASKAGdy więc będziesz rozdawał jałmużnę, nie rozgłaszaj tego naprzód. Tak bowiem zachowują się w synagogach i na ulicach obłudnicy, którzy chcą, żeby ich ludzie chwalili. Zaprawdę mówię wam, tacy już otrzymali swoją zapłatę.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, gdybyś czynił jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w bóżnicach i na ulicach, aby byli chwaleni przez ludzi; zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją zapłatę.