« Mat 6:30 Ewangelia Mateusza 6:31 Mat 6:32 » 

1.WUJEK.1923Nie troszczcież się tedy, mówiąc: Cóż będziem jeść, albo co będziem pić, albo czem się będziem przyodziewać.
2.RAKOW.NTNie pieczołujcie się tedy, mówiąc: Co będziemy jeść, abo co będziemy pić, abo czym przyodziani będziemy?
3.GDAŃSKA.1881Nie troszczcie się tedy, mówiąc: Cóż będziemy jeść? albo co będziemy pić? albo czem się będziemy przyodziewać?
4.GDAŃSKA.2017Nie troszczcie się więc, mówiąc: Cóż będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: W co się ubierzemy?
5.SOŁOWEYCZYK.MAT. Nie troszczcież się tedy mówiąc: Cóż będziem jeść, albo co będziem pić, albo czem się będziem przyodziewać?
6.SZCZEPAŃSKIA przeto nie kłopoczcie się, mówiąc: Co będziemy jedli, albo co będziemy pili, lub czem się przyodziejemy?
7.GRZYM1936Nie martwcie się więc, mówiąc: co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się ubierać będziemy?
8.TYSIĄCL.WYD5Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali?
9.BRYTYJKANie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?
10.POZNAŃSKANie troszczcie się zatem, mówiąc: Co będziemy jedli, albo: Co będziemy pili, albo: W co się ubierzemy,
11.WARSZ.PRASKANie martwcie się więc mówiąc: Co będziemy jedli? Co będziemy pili? Czym się przyodziejemy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc nie troszczcie się, mówiąc: Co będziemy jeść? Albo, co będziemy pić? Albo, czym się będziemy przyodziewać?