« Mat 6:4 Ewangelia Mateusza 6:5 Mat 6:6 » 

1.WUJEK.1923A gdy się modlicie, nie będziecie jako obłudnicy, którzy się radzi w bóżnicach i na rogach ulic stojąc modlą, aby byli widziani od ludzi, zaprawdę powiadam wam: Wzięli zapłatę swoję.
2.RAKOW.NTA gdybyś się modlił, nie będziesz jako obłudnicy; iż miłują w zgromadzeniach i na rogach ulic stojąc modlić się, aby się okazali ludziom; Amen powiedam wam: Iż już mają zapłatę swoję.
3.GDAŃSKA.1881A gdy się modlisz, nie bądź jako obłudnicy; albowiem się oni radzi w bóżnicach i na rogach ulic stojąc, modlą, aby byli widziani od ludzi; zaprawdę powiadam wam, iż odbierają zapłatę swoję.
4.GDAŃSKA.2017A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają swoją nagrodę.
5.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy się modlicie, nie będziecie jako obłudnicy, którzy się radzi w bóżnicy i na rogu ulic stojąc modlą, aby byli widziani od ludzi: Zaprawdę powiadam wam, iż wzięli zapłatę swoją.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy się modlicie, nie postępujcie, jak obłudnicy, którzy lubią modlić się, po bóżnicach i po rogach ulic stojąc, by ich ludzie widzieli. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali zapłatę swoją.
7.GRZYM1936I kiedy się modlicie, nie postępujcie jak obłudnicy, którzy radzi w bóżnicach i na rogach ulic na oczach ludzi się modlą. Powiadam wam: Wzięli zapłatę swoją.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.
9.BRYTYJKAA gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją.
10.POZNAŃSKAA kiedy się modlicie, nie postępujcie jak obłudnicy, bo oni lubią się modlić, wystawając w synagogach i na narożnikach ulic, aby się pokazać ludziom. Zaprawdę, powiadam wam: Już odebrali swoją zapłatę.
11.WARSZ.PRASKAA kiedy się modlicie, nie naśladujcie obłudników, czyli tych, którzy udają się na modlitwę do synagog i na skrzyżowania ulic po to, by ich [lepiej] widziano. Zaprawdę mówię wam: tacy już otrzymali swoją zapłatę.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, bowiem oni lubią się modlić w bóżnicach oraz stojąc na rogach ulic, aby byli widziani przez ludzi; zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją zapłatę.