« Mat 7:20 Ewangelia Mateusza 7:21 Mat 7:22 » 

1.WUJEK.1923Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie! wnidzie do królestwa niebieskiego; ale który czyni wolą Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten wnidzie do królestwa niebieskiego.
2.RAKOW.NTNie każdy mówiący mi: Panie, Panie! wnidzie do onego królestwa niebieskiego, ale czyniący wolą Ojca mego który jest na niebiesiech.
3.GDAŃSKA.1881Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie! wnijdzie do królestwa niebieskiego; ale który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesiech.
4.GDAŃSKA.2017Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
5.SOŁOWEYCZYK.MATNie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wnijdzie do królestwa niebieskiego: ale który czyni wolę ojca mego, który jest w niebiesiech, ten wnijdzie do królestwa niebieskiego.
6.SZCZEPAŃSKINie każdy, kto Mi mówi: Panie, Panie! wnijdzie do królestwa niebieskiego, ale ten, kto spełnia wolę Ojca Mego, który jest w niebiesiech, {ten wnijdzie do królestwa niebieskiego}.
7.GRZYM1936Nie ten, co mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego; ale kto spełnia wolę Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten wejdzie do królestwa niebieskiego.
8.TYSIĄCL.WYD5Nie każdy, kto mówi Mi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
9.BRYTYJKANie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.
10.POZNAŃSKANie każdy, kto mówi do Mnie: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, ale ten, kto spełnia wolę mego Ojca, który jest w niebie.
11.WARSZ.PRASKADo królestwa niebieskiego wejdzie nie ten, kto mówi: Panie, Panie, lecz ten, kto czyni wolę Ojca Niebieskiego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; ale ten, kto czyni wolę mojego Ojca, który jest w niebiosach.