« Mat 9:28 Ewangelia Mateusza 9:29 Mat 9:30 » 

1.WUJEK.1923Tedy się dotknął oczu ich, mówiąc: Wedle wiary waszéj niechaj się wam stanie.
2.RAKOW.NTTedy się dotknął oczu ich, mówiąc: Wedle wiary waszej niechaj się wam sstanie.
3.GDAŃSKA.1881Tedy się dotknął oczu ich, mówiąc: Według wiary waszej niechaj się wam stanie.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy dotknął ich oczu i powiedział: Według waszej wiary niech się wam stanie.
5.SOŁOWEYCZYK.MATTedy się dotknął oczu ich, mówiąc: Wedle wiary waszej niechaj się wam stanie.
6.SZCZEPAŃSKIWtedy dotknął się oczu ich, mówiąc: Niech wam się stanie według wiary waszej!
7.GRZYM1936Wtedy dotknął isię oczu ich i rzekł im: Według wiary waszej niechaj wam się stanie.
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie.
9.BRYTYJKAWtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niechaj się wam stanie.
10.POZNAŃSKAWtedy dotknął ich oczu, mówiąc: - Niech się wam stanie według waszej wiary.
11.WARSZ.PRASKADotknął tedy ich oczu i powiedział: Niech wam się stanie według wiary waszej.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy dotknął się ich oczu, mówiąc: Niech wam się stanie według waszej wiary.