« Przys 30:33 Księga Przysłów 31:1 Przys 31:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słowa Lamuela króla. Widzenie, którem go ćwiczyła matka jego.
2.GDAŃSKA.1881Te są słowa Lemuela króla, i zebranie mów, któremi go ćwiczyła matka jego.
3.GDAŃSKA.2017Słowa króla Lemuela, proroctwo, którego nauczyła go jego matka.
4.KRAMSTUCKSłowa Lemuela, króla Myzyjskiego, któremi go napominała matka jego.
5.CYLKOWSłowa Lemuela, króla Masy, któremi napominała go matka jego.
6.TYSIĄCL.WYD5Słowo do Lemuela, króla Massa, które skierowała do niego matka:
7.BRYTYJKASłowa Lemuela, króla Massy, których go uczyła jego matka.
8.POZNAŃSKASłowa Lemuela, króla z Massa, którymi go pouczała jego matka:
9.WARSZ.PRASKASłowa skierowane do Lemuela, króla Massa. W ten sposób był napominany przez swoją matkę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słowa Lemuela, króla Masy, którymi napomniała go jego matka.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSłowa Lemuela, króla. Wytyczne, według których wychowywała go matka.