« Przys 31:9 Księga Przysłów 31:10 Przys 31:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Niewiastę mężną któż znajdzie? daleko i od ostatecznych granic cena jéj.
2.GDAŃSKA.1881Któż znajdzie niewiastę stateczną, gdyż nad perły daleko większa jest cena jej?
3.GDAŃSKA.2017Któż znajdzie kobietę cnotliwą? Jej wartość przewyższa perły.
4.KRAMSTUCKCna niewiasta, kto ją znalazł, posiada nabytek, rzadszy nad perły.
5.CYLKOWKobieta dzielna, któż ją znajdzie? Daleko ponad korale sięga wartość jej.
6.TYSIĄCL.WYD5{Alef} Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość przewyższa perły.
7.BRYTYJKADzielna kobieta – trudno o taką – jej wartość przewyższa perły,
8.POZNAŃSKAKtóż znajdzie niewiastę mężną? Daleko większa cena jej niż perły.
9.WARSZ.PRASKA[Alef] Kto znajdzie dziś dzielną niewiastę? Taka jest cenniejsza od pereł.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dzielną kobietę – któż ją znajdzie? Daleko ponad korale sięga jej wartość.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDzielna kobieta - któż taką znajdzie? Jej wartość przewyższa perły!