« Przys 31:14 Księga Przysłów 31:15 Przys 31:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I w nocy wstawała i dała korzyść domownikom swoim i pokarmy służebnikom swoim.
2.GDAŃSKA.1881I wstaje bardzo rano, a daje pokarm czeladzi swej, a obrok słuszny dziewkom swym.
3.GDAŃSKA.2017Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i daje pokarm swoim domownikom i odpowiednią porcję swym służącym.
4.KRAMSTUCKJeszcze noc - ona wstaje, wydziela pokarm dla swego domu, zajęcie dla dziewic swoich.
5.CYLKOWWstaje póki noc jeszcze, i wydziela żywność dla domu swego, a zwykłe zatrudnienie służebnicom swoim.
6.TYSIĄCL.WYD5{Waw} Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i żywność rozdziela domowi, <a obowiązki swoim dziewczętom>.
7.BRYTYJKAWstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc; daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy.
8.POZNAŃSKAWstaje, gdy jeszcze jest noc, rozdziela żywność domownikom (i zadania swoim służebnicom).
9.WARSZ.PRASKA[Waw] Wstaje, gdy jeszcze ciemno, by wszystkim w domu jeść podać a służącym pracę wyznaczyć.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wstaje dopóki jeszcze noc; wydziela żywność dla swojego domu i zwykłe zatrudnienie dla swych służebnic.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWstaje, gdy jeszcze jest noc, dzieli pokarm dla rodziny i służby.