« Przys 31:15 Księga Przysłów 31:16 Przys 31:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oglądała rolą i kupiła ją, z pożytku rąk swoich nasadziła winnicę.
2.GDAŃSKA.1881Obmyśla rolę, i ujmuje ją; z zarobku rąk swoich szczepi winnice.
3.GDAŃSKA.2017Myśli o polu i kupuje je; z zarobku swych rąk sadzi winnice.
4.KRAMSTUCKRozmyśla o polu i nabywa je, z owocu swych rąk zaszczepia winnicę.
5.CYLKOWZamyśla o polu i nabywa je, z owocu rąk swoich zasadza winnicę.
6.TYSIĄCL.WYD5{Zain} Bada rolę i kupuje ją, z zarobku swych rąk zasadza winnicę.
7.BRYTYJKAGdy zechce mieć rolę, nabywa ją, pracą swoich rąk zasadza winnicę.
8.POZNAŃSKAPragnie zakupić pole i nabywa je, z zarobku rąk własnych zakłada winnicę.
9.WARSZ.PRASKA[Zain] Zastanowiwszy się, kupuje rolę, a z tego, co sama zarobi, zakłada winnicę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Myśli o polu i je nabywa; zasadza winnicę z owocu swoich rąk.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy chce nabyć pole, nabywa; z pracy rąk zasadza winnicę.