« Przys 31:18 Księga Przysłów 31:19 Przys 31:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rękę swą ściągnęła do mocnych rzeczy: a palce jéj ujęły wrzeciono.
2.GDAŃSKA.1881Ręce swoje obraca do kądzieli, a palcami swemi trzyma wrzeciono.
3.GDAŃSKA.2017Wyciąga ręce po kądziel, a dłonią chwyta wrzeciono.
4.KRAMSTUCKSwą ręką wrzeciono porusza, w własnej dłoni trzyma kądziel.
5.CYLKOWRęką swą sięga po wrzeciono, a palce jej ujmują przęślicę.
6.TYSIĄCL.WYD5{Jod} Swe ręce wyciąga po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono.
7.BRYTYJKAWyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciono.
8.POZNAŃSKASwe ręce wyciąga po kądziel, a jej palce ujmują wrzeciono.
9.WARSZ.PRASKA[Jod] Jej ręka sięga po kądziel, w palcach obraca wrzeciono.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Swoją ręka sięga po wrzeciona, a jej palce ujmują przęślicę.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWyciąga ręce po kądziel, jej dłoń umie chwycić wrzeciono.