« Przys 31:23 Księga Przysłów 31:24 Przys 31:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rąbek urobiła i przedała: i pas podała Chananejczykowi.
2.GDAŃSKA.1881Płótno robi, i sprzedaje, także pasy sprzedaje kupcowi.
3.GDAŃSKA.2017Wyrabia płótno i sprzedaje je, dostarcza pasy kupcowi.
4.KRAMSTUCKRąbki tka i sprzedaje, a pas oddaje nabywcy.
5.CYLKOWZarzutki przygotowuje i sprzedaje, a pas podaje kramarzowi.
6.TYSIĄCL.WYD5{Samek} Len wyrabia i sprzedaje, pasy dostarcza kupcowi.
7.BRYTYJKAWyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją, i pasy dostarcza kupcowi.
8.POZNAŃSKApłótno lniane tka i sprzedaje, kupcowi poleca wspaniałe pasy.
9.WARSZ.PRASKA[Samek] Sprzedaje płótno, które sama utkała, i kupcom dostarcza pasy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przygotowuje też zarzutki i je sprzedaje, a pas podaje kramarzowi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWyrabia i sprzedaje bieliznę, a kupcom dostarcza pasów.