« Przys 31:2 Księga Przysłów 31:3 Przys 31:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie dawaj niewiastom majętności twojéj, i bogactw twoich na zniszczenie królów.
2.GDAŃSKA.1881Nie dawaj niewiastom siły twojej, ani dróg twoich tym, którzy do zginienia królów przywodzą.
3.GDAŃSKA.2017Nie oddawaj kobietom swej siły ani twoich dróg temu, co prowadzi do zguby królów.
4.KRAMSTUCKNie oddawaj kobietom swej siły, swoich dróg, temu, co królów niszczy.
5.CYLKOWNie oddawaj kobietom swojej siły, ani zabiegów twoich tym, co królów niszczą.
6.TYSIĄCL.WYD5Nie dawaj kobietom swej mocy ani godności gubiącym królów.
7.BRYTYJKANie oddawaj kobietom swojej siły, nie chodź drogami, na których gubią się królowie.
8.POZNAŃSKANie oddawaj niewiastom twej siły ani lędźwi twoich tym, co gubią królów.
9.WARSZ.PRASKANie wydawaj twojej siły kobietom, a twoich czynów i pragnień tym, co zabijają królów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie oddawaj kobietom swojej siły; ani twych zabiegów tym, którzy niszczą królów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNie oddawaj kobietom swojej siły, ani swoich dróg nie kieruj tam, gdzie wymazuje się królów z pamięci.