« Przys 31:4 Księga Przysłów 31:5 Przys 31:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923By snadź nie pili i nie zapomnieli sądów, a nie odmienili sprawy synów ubogiego.
2.GDAŃSKA.1881By snać pijąc nie zapomniał na ustawy, a nie odmienił spraw wszystkich ludzi uciśnionych.
3.GDAŃSKA.2017By pijąc, nie zapomnieli praw i nie wypaczyli sprawy wszystkich ludzi uciśnionych.
4.KRAMSTUCKaby pijąc nie zapomniał prawa, i nie wykrzywiał sprawiedliwości wszystkim uciśnionym.
5.CYLKOWAby pijąc nie zapomniał co zakonem jest, a nie spaczył prawa wszystkich dzieci niedoli.
6.TYSIĄCL.WYD5by pijąc, praw nie zapomnieli, nie zapomnieli prawa ubogich.
7.BRYTYJKAAby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie naginali prawa wszystkich ubogich.
8.POZNAŃSKAaby pijąc nie zapomnieli o obowiązkach i nie pogwałcili praw wszystkich uciśnionych.
9.WARSZ.PRASKABo pijąc mogą zapomnieć o swych obowiązkach i nie dopilnować praw tych, którzy są w biedzie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By pijąc, nie zapomniał, co jest Prawem oraz nie spaczył Prawa wszystkich dzieci niedoli.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITaby pijąc, nie zapominali o ustawach i nie naginali praw przysługujących ubogim.