« Przys 31:6 Księga Przysłów 31:7 Przys 31:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Niech piją i zapamiętają nędze swojéj, a boleści swojéj więcéj niech nie wspominają.
2.GDAŃSKA.1881Niech się napije, a zapomni ubóstwa swego, a na utrapienie swoje niech więcej nie wspomni.
3.GDAŃSKA.2017Niech się napiją i zapomną o swoim ubóstwie, i niech nie pamiętają więcej swego utrapienia.
4.KRAMSTUCKOn niech pije, by zapomniał o swojej biedzie,aby o swojem cierpieniu nie wspomniał więcej.
5.CYLKOWNiechaj pije, aby zapomniał o biedzie swojej, a o trosce swej nie pamiętał więcej.
6.TYSIĄCL.WYD5niech pije, niech o nędzy zapomni, na trud już niepomny.
7.BRYTYJKANiech piją i zapomną o nędzy i nie pomną już swojego trudu.
8.POZNAŃSKAaby pijąc zapomnieli o swojej nędzy i nie pamiętali już o troskach!
9.WARSZ.PRASKATacy niech się napiją, by o swej nędzy zapomnieć i by nie myśleć więcej o swym udręczeniu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech pije, by zapomniał o swojej biedzie i więcej nie pamiętał o swej trosce.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech piją i zapomną o nędzy i swojego trudu już nie pamiętają.