« 2Krl 17:10 2 Księga Królewska 17:11 2Krl 17:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi żgli tu palone obiaty na ołtarzoch podle obyczaja pogańskiego, jeż był Pan wymiotał przed obliczym jich. I czynili skutki przeszarzedne draźniąc Pana
2.WUJEK.1923I palili kadzenie tam na ołtarzach obyczajem narodów, które był przeniósł Pan od oblicza ich: i czynili co najgorsze słowna draźniąc Pana.
3.GDAŃSKA.1881Paląc tam kadzidła po wszystkich górach, jako narody, które wypędził Pan przed obliczem ich; i czynili rzeczy co najgorsze, pobudzając Pana ku gniewu,
4.GDAŃSKA.2017I palili tam kadzidła na wszystkich wyżynach, tak jak narody, które PAN wypędził przed nimi, i popełniali niegodziwe czyny, pobudzając PANA do gniewu;
5.CYLKOWI palili tam kadzidła na wszystkich wyżynach, jak one plemiona, które uprowadził Wiekuisty przed obliczem ich. I spełniali czyny niecne, aby jątrzyć Wiekuistego.
6.KRUSZYŃSKIPalili tam kadzidła na wszystkich wyżynach, jako narody, które Jahwe uprowadził przed nimi w niewolę i czynili rzeczy niegodziwe, pobudzając Jahwe do gniewu.
7.TYSIĄCL.WYD5I składali ofiary kadzielne tamże, na wszystkich wyżynach, podobnie jak ludy, które Pan usunął przed nimi. Popełniali czyny grzeszne, drażniąc Pana.
8.BRYTYJKAI spalali tam we wszystkich świątynkach na wyżynach kadzidła jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli; popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu.
9.POZNAŃSKASkładali tam ofiarę kadzidła na wszystkich wyżynach, jak ludy, które Jahwe uprowadził przed nimi, i czynili rzeczy złe, obrażając Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAPalili także kadzidła na wszystkich wyżynach, tak jak to czyniły narody, które Jahwe usunął przed nimi, i dopuszczali się rzeczy niegodziwych, przyprawiających o gniew Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na wszystkich wyżynach palili też kadzidła; tak, jak owe plemiona, które WIEKUISTY wypędził przed ich obliczem. Spełniali niecne czyny, aby jątrzyć WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKadzili w tych swoich świątynkach jak narody, które PAN uprowadził przed nimi, i postępowali w sposób budzący gniew PANA.