« 2Krl 17:11 2 Księga Królewska 17:12 2Krl 17:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa naśladowali nieczystot, o nichże był jim przykazał Pan, aby nie czynili słowa tego.
2.WUJEK.1923I służyli plugastwom, o których im Pan przykazał, aby nie czynili słowa tego.
3.GDAŃSKA.1881A służyli brzydkim bałwanom, o którym im powiedział Pan, aby tego nie czynili.
4.GDAŃSKA.2017Służyli bożkom, o których PAN im powiedział: Nie czyńcie tego.
5.CYLKOWI służyli bałwanom, o których rzekł im Wiekuisty: Nie czyńcie rzeczy tej.
6.KRUSZYŃSKISłużyli bałwanom, o których mówił im Jahwe: "Nie będziecie spełniali tej rzeczy".
7.TYSIĄCL.WYD5I służyli bożkom, o których Pan powiedział im: Nie będziecie tego czynili!
8.BRYTYJKACzcili też bałwany, o których powiedział im Pan: Nie czyńcie tego.
9.POZNAŃSKASłużyli bożkom, o których powiedział im Jahwe: "Nie czyńcie tej rzeczy".
10.WARSZ.PRASKASłużyli bożkom, a Jahwe powiedział im kiedyś: Nie wolno wam tego czynić!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Służyli bałwanom, o czym WIEKUISTY im powiedział: Nie czyńcie tych rzeczy!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITSłużyli różnym plugastwom wbrew temu, że PAN im tego zakazał.