« 2Krl 17:13 2 Księga Królewska 17:14 2Krl 17:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTego oni nie posłuchali, ale zaćwirdzili głowę swą podle głowy oćcow swych, jiż nie chcieli posłuchać Pana Boga swego
2.WUJEK.1923Którzy nie słuchali, ale zatwardzili krzczycę swoje wedle krzczyce ojców swoich, którzy nie chcieli być posłuszni Panu, Bogu swemu.
3.GDAŃSKA.1881Lecz nie byli posłuszni; ale zatwardzili kark swój według karku ojców swych, którzy nie wierzyli w Pana, Boga swego.
4.GDAŃSKA.2017Lecz nie słuchali, ale uczynili twardym swój kark, jak kark ich ojców, którzy nie wierzyli w PANA, swego Boga.
5.CYLKOWNie usłuchali jednak i ukrnąbrnili kark swój, jak ukrnąbrniali kark swój ojcowie ich, którzy nie ufali Wiekuistemu, Bogu swojemu.
6.KRUSZYŃSKILecz oni nie słuchali i uczynili twardy swój kark, jako kark ojców ich, którzy nie wierzyli Jahwe, Bogu swemu.
7.TYSIĄCL.WYD5Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, jak ich przodkowie, którzy nie zawierzyli Panu, Bogu swojemu.
8.BRYTYJKAOni jednak nie słuchali i stwardniał ich kark, jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu, Bogu swemu.
9.POZNAŃSKAAle nie usłuchali i zatwardzili swój kark jak ich ojcowie, którzy nie uwierzyli Jahwe, swojemu Bogu.
10.WARSZ.PRASKAAle oni wcale nie słuchali: twarde stały się ich karki, tak jak karki ojców, którzy nie chcieli wierzyć w Jahwe, swego Boga.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak nie usłuchali oraz uczynili krnąbrnym swój kark, tak jak ich przodkowie, co nie ufali swojemu Bogu – WIEKUISTEMU.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz oni nie słuchali. Usztywnili swój kark, tak jak ich ojcowie, którzy nie zaufali PANU, swojemu Bogu.