« 2Krl 17:22 2 Księga Królewska 17:23 2Krl 17:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPaż je i odniosł Pan od oblicza swego, jako był mowił w ręku wszech sług swych prorokow. I przeniesion lud israhelski z swej ziemie do Ziemie Asyrskiej aż do tego dnia.
2.WUJEK.1923Aż Pan zniósł Izraela od oblicza swego, jako był powiedział w ręce wszystkich sług swoich proroków: i przeniesion jest Izrael z ziemie swéj do Assyryjéj, aż do dnia tego.
3.GDAŃSKA.1881A odrzucił Pan Izraela od oblicza swego, jako powiedział przez wszystkie sługi swe proroki; a tak przeniesiony jest Izrael z ziemi swej do Assyryi, aż do dnia tego.
4.GDAŃSKA.2017Aż PAN odrzucił Izraela sprzed swego oblicza, jak zapowiedział przez wszystkie swoje sługi, proroków. I tak Izrael został uprowadzony ze swojej ziemi do Asyrii, i tak jest aż do dziś.
5.CYLKOWDopóki nie odrzucił Wiekuisty Izraelitów z przed oblicza Swojego, jak zapowiedział był przez wszystkie sługi swoje, proroków. I uprowadzony został Izrael z ziemi swojej do Asyryi aż po dzień dzisiejszy.
6.KRUSZYŃSKIże aż Jahwe odrzucił Izraelitów od oblicza swego, jako mówił przez sługi swoje - proroków. I uprowadzony został Izrael do niewoli, daleko od ziemi swej, do Asyrii, gdzie przebywa aż do dnia tego.
7.TYSIĄCL.WYD5Aż wreszcie Pan odrzucił Izraela sprzed swego oblicza, tak jak zapowiedział przez wszystkie sługi swoje, proroków. I przesiedlił Izraelitów z własnego kraju w niewolę do Asyrii, gdzie są aż do dnia dzisiejszego.
8.BRYTYJKAAż Pan usunął Izraela sprzed swego oblicza, jak zapowiedział przez wszystkie swoje sługi, proroków. I został Izrael uprowadzony do niewoli ze swojej ziemi do Asyrii aż po dzień dzisiejszy.
9.POZNAŃSKAAż Jahwe odrzucił Izraela sprzed swego oblicza, jak zapowiedział przez wszystkich swoich sług - Proroków, i uprowadził Izraela z jego ziemi do Asyrii, aż do tego dnia.
10.WARSZ.PRASKANie chcieli się opamiętać, tak że Jahwe odrzucił ich daleko sprzed swego oblicza, jak to przepowiedział przez usta wszystkich swoich sług, proroków. I został Izrael wzięty do niewoli i uprowadzony daleko od swojego kraju, do Asyrii, gdzie przebywa do dnia dzisiejszego.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak było, dopóki WIEKUISTY nie odrzucił Israelitów sprzed Swojego oblicza, jak zapowiedział przez wszystkie Swoje sługi proroków. I Israel został uprowadzony ze swojej ziemi do Aszuru, aż po dzisiejszy dzień.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITaż PAN odsunął Izraela od siebie, jak to zresztą zapowiadał za pośrednictwem wszystkich swoich sług, proroków. Izrael został uprowadzony ze swojej ziemi do Asyrii - i tak pozostało aż po dzień dzisiejszy.