« 2Krl 17:23 2 Księga Królewska 17:24 2Krl 17:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA przywiodł krol asyrski z Babiłona a z Chut, a z Hailat, a s Emat, a z Sefarnaim i posadził je w mieściech samarskich w miasto synow israhelskich, jiż włodnęli Samaryją a przebywali w mieściech jich
2.WUJEK.1923A król Assyryjski nawiódł ludzi z Babilonu i z Kuthy i z Awei i z Emathu i z Sepharwaima, i osadził je w mieściech Samaryjskich miasto synów Izraelskich: którzy posiedli Samaryą i mieszkali w mieściech jéj.
3.GDAŃSKA.1881Potem przyprowadził król Assyryjski lud z Babilonu, i z Kuta, i z Awa, i z Emat, i z Sefarwaim, a osadził je w miastach Samaryi miasto synów Izraelskch; którzy posiadłszy Samaryję, mieszkali w miastach jej.
4.GDAŃSKA.2017Potem król Asyrii sprowadził ludzi z Babilonu, z Kuta, z Awwa i z Chamat, i z Sefarwaim i osiedlił ich w miastach Samarii zamiast synów Izraela. Oni zaś posiedli Samarię i mieszkali w jej miastach.
5.CYLKOWKról asyryjski zaś sprowadził ludzi z Babilonu, Kuty, Awy, Chamatu i Sefarwaim, i osiedlił ich na miejscu Izraelitów w miastach Samaryi. I tak wzięli w posiadanie Samarję i zamieszkali w miastach jej.
6.KRUSZYŃSKIKról asyryjski sprowadził ludzi z Babilonu, Kutha, Awwa, Hamath, Sefarwaim i osadził w miastach Samarii, na miejsce synów Izraelowych; ci objęli w posiadanie Samarię i zamieszkali w ich miastach,
7.TYSIĄCL.WYD5Król asyryjski kazał przyjść ludziom z Babilonu, z Kuta, z Awwa, z Chamat i z Sefarwaim i osiedlił ich w miastach Samarii zamiast Izraelitów. Wzięli oni więc w posiadanie Samarię i osiedlili się w jej miastach.
8.BRYTYJKAKról asyryjski zaś sprowadził z Babilonu, z Kuty, z Awwy, z Chamatu i z Sefarwaim ludzi i osiedlił ich zamiast synów izraelskich w miastach samaryjskich. I objęli oni w posiadanie Samarię, i zamieszkali w jej miastach.
9.POZNAŃSKAKról asyryjski przyprowadził [ludzi] z Babilonu, z Kuty, z Iwwy, z Chamat oraz z Sefarwajim i osiedlił [ich] w miastach Samarii na miejsce synów Izraela. Zajęli więc Samarię i osiedlili się w jej miastach.
10.WARSZ.PRASKAKról Asyrii sprowadził różne ludy z Babilonu, z Kuta, z Awwa, z Chamat i z Sefarwaim i osiedlił je w miastach Samarii na miejscu synów Izraela. Wzięli więc w posiadanie całą Samarię i zamieszkali w jej miastach.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś król asyryjski sprowadził ludzi z Babilonu, Kuty, Iwwy, Chamathu i Sefarwaim oraz ich osiedlił w miastach Szomronu, na miejscu Israelitów. Tak wzięli w posiadanie Szomron oraz zamieszkali w jego miastach.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNa ich miejsce król Asyrii sprowadził ludność z Babilonu, z Kuty, z Awwy, z Chamat i z Sefarwaim. Osiedlił ich w miastach Samarii zamiast synów Izraela, a oni posiedli Samarię i zamieszkali w jej miastach.