« 2Krl 17:25 2 Księga Królewska 17:26 2Krl 17:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPowiedzieli to krolowi asyrskiemu rzekąc: „Narody, jeżeś przewiodł a w bydlenieś usadził w mieściech samarskich, nie znając zakonnego ustawienia boga tej ziemie i posłał Pan na nie lwy i otoć je udawiają, przeto iże nie wiedzą obyczaja boga ziemskiego”.
2.WUJEK.1923I dano znać królowi Assyryjski emu i rzeczono: Narody, któreś przeprowadził i posadził w mieściech Samaryjskich, nie umieją praw Boga ziemie, i przepuścił Pan na nie lwy, a oto je mordują, przeto iż nie umieją chwały Boga ziemie.
3.GDAŃSKA.1881I powiedziano to królowi Assyryjskiemu, mówiąc: Narodowie, któreś przeniósł i osadził w miastach Samaryi, nie wiedzą obyczaju Boga onej ziemi; przetoż posłał na nie lwy, a oto je zabijają, dla tego, iż nie wiedzą obyczaju Boga onej ziemi.
4.GDAŃSKA.2017I doniesiono o tym królowi Asyrii: Narody, które uprowadziłeś i osiedliłeś w miastach Samarii, nie znają zwyczajów Boga tej ziemi. Dlatego zesłał na nich lwy, a oto zabijają ich, ponieważ nie znają zwyczajów Boga tej ziemi.
5.CYLKOWDoniesiono tedy królowi asyryjskiemu, mówiąc: Plemiona, któreś wyprowadził, aby osiedlić je w miastach Samaryi, nie znają sposobu służenia bóstwu krajowemu, i tak nasłał na nie lwy, które je rozszarpują, ponieważ nie znają sposobu służenia bóstwu krajowemu.
6.KRUSZYŃSKII donieśli królowi asyryjskiemu, mówiąc: "Narody, któreś uprowadził i osadził w miastach Samarii, nie znają sposobu służenia Bogu tego kraju i zesłał na nich lwów i oto zabijają ich, ponieważ nie znają zwyczaju Boga tego kraju".
7.TYSIĄCL.WYD5Doniesiono więc królowi asyryjskiemu: Ludy, które uprowadziłeś na wygnanie i osiedliłeś w miastach Samarii, nie znają obrzędu Boga tego kraju. I nasłał na nich lwy, które ich zabijają, ponieważ nie znają oni obrzędu Boga kraju.
8.BRYTYJKAWtedy doniesiono królowi asyryjskiemu tak: Ludy, które zagarnąłeś i osiedliłeś w miastach samaryjskich, nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi, toteż nasłał on na nich lwy, które pozbawiają je życia, gdyż one nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi.
9.POZNAŃSKAPowiedziano [przeto] królowi asyryjskiemu te słowa: - Ludy, które uprowadziłeś i osiedliłeś w miastach Samarii, nie znają prawa Boga tego kraju, [dlatego] zsyła na nich lwy i oto one zabijają ich, ponieważ [ludy] te nie znają prawa Boga tego kraju.
10.WARSZ.PRASKAPrzekazano tedy taką wiadomość królowi asyryjskiemu: Ludy, które wysiedliłeś stąd i osiedliłeś w miastach Samarii, nie wiedzą, jak należy służyć Bogu tego kraju. Bóg ten zesłał przeto na nich gromady lwów, które ich teraz rozszarpują, a wszystko dlatego, że oni nie wiedzą, jak należy służyć Bogu tego kraju.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem doniesiono królowi asyryjskiemu, mówiąc: Plemiona, które wprowadziłeś, by je osiedlić w miastach Szomronu, nie znają metody służenia krajowemu bóstwu; więc nasłał na nie lwy, które ich rozszarpują, gdyż nie znają sposobu służenia krajowemu bóstwu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDoniesiono wówczas królowi Asyrii: Narody, które uprowadziłeś skądinąd i osiedliłeś w miastach Samarii, nie wiedzą, jak czcić Boga tej ziemi. Dlatego nasłał On na nich lwy, które ich napadają, bo oni nie znają sposobu czczenia Boga tej ziemi.