« 2Krl 17:26 2 Księga Królewska 17:27 2Krl 17:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI przykazał krol asyrski rzekąc: „Wiedźcie tam jenego kapłana, jeż toście jęte przywiedli, ać jidzie a bydli s nimi, a uczy je zakonnym ustawam boga ziemskiego”.
2.WUJEK.1923I rozkazał król Assyryjski, mówiąc: Zawiedźcie tam jednego z kapłanów, któreście ztamtąd więźniami przywiedli, a niech idzie i mieszka z nimi i nauczy ich praw Boga ziemie.
3.GDAŃSKA.1881Tedy rozkazał król Assyryjski, mówiąc: Zawiedźcie tam jednego z kapłanów, któreście stamtąd przywiedli, aby poszedłszy mieszkał tam, i nauczał ich obyczaju Boga onej ziemi.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy król Asyrii rozkazał: Zaprowadźcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd uprowadziliście, aby poszedł i tam zamieszkał, i nauczał ich zwyczajów Boga tej ziemi.
5.CYLKOWRozkazał tedy król asyryjski, i rzekł: Sprowadźcie tam jednego z kapłanów, których uprowadziliście ztamtąd, aby poszedł i zamieszkał tam i nauczył ich sposobu służenia bóstwu krajowemu.
6.KRUSZYŃSKITedy król asyryjski wydał nakaz, mówiąc: "Poślijcie tam jednego z kapłanów, których uprowadziliście stamtąd do niewoli; niechaj idą, osiedlą się tam i nauczą ich zwyczaju Boga tego kraju"
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy król asyryjski nakazał: Sprowadźcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd uprowadziłem na wygnanie. Niech idzie i zamieszka tam, i naucza ich obrzędu Boga tego kraju!
8.BRYTYJKAWobec tego król asyryjski wydał taki rozkaz: Wyprawcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd uprowadziliście, niech uda się i zamieszka tam, i nauczy je sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi.
9.POZNAŃSKAKról asyryjski polecił mówiąc: - Sprowadźcie tam jednego z kapłanów, których uprowadziliście stamtąd, aby przyszedł, osiadł tam i nauczył ich prawa Boga tego kraju.
10.WARSZ.PRASKAKról asyryjski wydał zatem takie polecenie: Poślijcie tam jednego z tych kapłanów, których uprowadziliście stamtąd do niewoli. Niech uda się tam, niech tam zamieszka i poucza ludzi, jak należy służyć Bogu tamtego kraju.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc król asyryjski rozkazał, mówiąc: Sprowadźcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd uprowadziliście, by poszedł i tam zamieszkał oraz nauczył ich sposobu służenia krajowemu bóstwu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy król Asyrii rozkazał: Wyprawcie tam jednego z uprowadzonych stamtąd kapłanów. Niech wróci, niech tam zamieszka i nauczy ludzi, jak czcić Boga tej ziemi.